Praktijkreglement

Welkom bij Mondzorg Delfzijl!

Vrijwel iedereen weet hoe belangrijk het is om regelmatig een bezoek te brengen aan de tandarts en/of mondhygiënist. Het aantal periodieke controles per jaar wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Ons doel is om in samenspraak met u de best passende mondgezondheid te bereiken en te behouden.

Contact

De praktijk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0596-21 96 96. Voor het wijzigen of afzeggen van uw afspraken, dient u altijd telefonisch contact op te nemen. Voor informatie of vragen kunt u ook een e-mail sturen naar info@mondzorgdelfzijl.nl
Buiten de openingstijden staat het antwoordapparaat aan. Het antwoordapparaat geeft u informatie over de spoedgevallendienst.

Uw eerste bezoek

Tijdens onze kennismaking bespreken wij uw wensen en verzamelen we benodigde gegevens om de conditie van uw mond en gebit in kaart te brengen. Daarvoor wordt een mondonderzoek gedaan eventueel aangevuld met het maken van röntgenfoto’s.

Medische anamnese

U wordt geacht een medische anamnese in te vullen. De tandarts zal deze gezondheidsvragenlijst met u doornemen. Voor ieders veiligheid moet u ons altijd op de hoogte houden van medische bijzonderheden zoals: zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Pijnklachten

Heeft u een pijnklacht of nabloeding? Wij helpen u, indien medisch noodzakelijk, dezelfde dag. Wij vragen u, indien mogelijk, voor 10:00 contact met ons op te nemen. Dit in verband met onze agendaplanning. Tijdens openingstijden wordt u zo veel mogelijk door uw eigen tandarts geholpen. Als de praktijk gesloten is, dan wordt u geholpen door de dienstdoende tandarts. In de meeste gevallen moet u dan contant betalen.

Teamwork

Onze praktijk is een samenwerkingsverband van tandartsen, (preventie)assistenten, mondhygiënist, tandprotheticus en een tandarts-implantoloog. Deze zorgverleners werken samen, niet allen met elkaar, maar vooral met u om de best passende mondgezondheid voor u te bereiken en te behouden.

Behandelingen

Als tijdens een consult blijkt dat verdere behandeling gewenst is, dan worden de volgende zaken besproken:

–              Waarom is de behandeling nodig?
–              Wat gebeurt er bij niet behandelen?
–              Welke medewerking wordt van u verwacht?
–              Wat is de prognose?
–              Zijn er alternatieven?
–              Wat zijn de kosten?

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan en de begroting worden de vervolgafspraken gepland. Het maken van vervolgafspraken veronderstelt als vanzelf uw toestemming.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Als u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet u deze minimaal 48 uur van tevoren verzetten of afzeggen. Het afzeggen of verzetten van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. De kosten bedragen € 20,- per 10 minuten gereserveerde tijd.

Klanttevredenheid

Met enige regelmaat meten wij de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u uw wensen te allen tijde delen met de medewerkers van de praktijk.

Betalen

Onze facturen worden verzorgd door Famed. Hierdoor houden we meer tijd over voor u én weten we zeker dat facturatie vlot en prettig afgehandeld wordt.

Het proces

Wij versturen de kosten van uw behandeling naar Famed. Het verzekerde deel van uw nota wordt door uw zorgverzekeraar direct aan Famed betaald.
U hoeft dus geen nota’s meer in te dienen.

Het deel van de factuur dat niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar wordt vervolgens aan u gefactureerd.

Vragen over de behandeling

Neem voor inhoudelijke vragen over de behandeling die op de factuur vermeld staan contact op met de praktijk.

Vragen over het vergoede deel

Voor vragen over het deel dat door de verzekeraar is vergoed, kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Vragen over betalingen en/of betalingsregelingen

Voor vragen over betalingen en betalingsregelingen kunt u contact opnemen met Famed. Telefoonnummer: 0900-0885 (ma-vr 08:00-18:00 uur / voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten).

Patiënten die jonger zijn dan 18 jaar zijn verzekerd middels de basisverzekering en ontvangen in de regel geen factuur.

Klacht

Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent.

Praat met uw behandelaar

Ga in gesprek met uw behandelaar. In de meeste gevallen kunnen misverstanden worden opgelost of verwachtingen worden bijgesteld. In sommige gevallen kunnen we garantie verlenen.

Schriftelijke klacht indienen

Komt u er met uw behandelaar niet uit of wilt u niet in gesprek dan kunt in dat geval gebruik maken van ons klachtenformulier via de website. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Een klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en zal met u op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.

Klacht indienen bij externe klachtencommissie

Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en bent u samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunt u een beroep doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. U vindt het klachtenformulier op de website van het KNMT

Garantie

Wij hebben voor diverse behandelingen een garantieperiode gedefinieerd. Binnen deze periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Bij de beoordeling hiervan nemen wij mee of er sprake is geweest van normaal onderhoud en gebruik en regelmatig bezoek aan de tandarts. Verder wordt ook bekeken of er geen wijzigingen in het werkstuk zijn aangebracht (ook niet door derden). Mocht blijken dat een ondeugdelijke behandeling de oorzaak is van uw klacht, dan wordt deze in beginsel kosteloos opnieuw gedaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij de oorspronkelijke kosten verrekenen met een alternatief behandelplan.

5 jaar garantie*: Kroon en brugwerk | Implantaten
1 jaar garantie: Vullingen | Prothesen | Splint
Geen garantie: Vullingen melkgebit | Wortelkanaalbehandeling orthodontie |  Parodontologie | Bleken

* jaarlijks vermindert het garantiebedrag met 20%. Indien er binnen 1 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 100% van de kosten van herbehandeling vergoed. Indien er binnen 1-2 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 80% vergoed. Indien er binnen 2-3 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 60% vergoed. Indien er binnen 3-4 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 40% vergoed. Indien er binnen 4-5 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 20% vergoed. Na 5 jaar vervalt de aanspraak op garantie.

Privacyregeling en geheimhouding

Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met derden. Uitsluitend op uw verzoek of met uw toestemming delen wij medische gegevens met bijvoorbeeld een specialist, huisarts of collega tandarts.